Deelnamevoorwaarden


Om deel te nemen aan de naaiwedstrijd moet u de deelnamevoorwaarden aanvaarden. Er is geen aankoopverplichting om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen. De wedstrijd wordt georganiseerd door BERNINA International AG in samenwerking met haar marketingorganisaties en de BERNINA vakhandelaars. Alle personen die in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland wonen, kunnen aan de wedstrijd deelnemen.


Deelname aan de naaiwedstrijd

Om deel te nemen aan de wedstrijd naait de deelnemer een kinder-badcape en dient deze in bij een deelnemende BERNINA vakhandelaar. Klanten die een badcape indienen, nemen automatisch deel aan de stemming bij de dealer. Bij iedere deelnemende dealer valt een BERNINA 215 te winnen. De winnaar wordt bepaald op basis van de via de ingediende stemkaarten afgegeven stemmen. Voor deelname zijn alleen badcapes toegelaten, die overeenkomen met het basispatroon dat voor de wedstrijd ter beschikking wordt gesteld. Om je naaiproject na de wedstrijd terug te ontvangen, dien je een voldoende gefrankeerde en geadresseerde retourenveloppe in te leveren. Alternatief: zelf afhalen. Thema, design, stof en kleuren kunnen naar eigen keuze worden gebruikt. Er kunnen oren, staarten, blaadjes, etc. worden toegevoegd. BERNINA en de BERNINA dealers hebben het recht om badcapes uit te sluiten die niet overeenkomen met het patroon voor de wedstrijd of die ongepast zijn. De naaifase begint op 27 april 2015. Deelname is mogelijk tot 6 juni 2015. Per persoon en deelnemer mag één badcape worden ingeleverd.


Deelname aan de stemming

Er zijn twee stemronden. De eerste ronde vindt offline plaats via de stemkaarten bij de deelnemende dealers. De tweede ronde vindt op internationaal niveau plaats op challenge.bernina.com. Onder alle mensen die gestemd hebben (on- en offline) worden een B 350 PE en 14 jaarabonnementen van het BERNINA magazine „inspiration“ verloot.

a. Stemming in de winkel

De deelnemende handelaars stellen de ingediende naaiprojecten (badcapes) in hun winkel tentoon. De winkelbezoekers beoordelen de naaiprojecten en brengen hun stem uit. Er kan alleen worden gestemd met een stemkaart die in de daartoe voorziene stembus wordt gedeponeerd. Alleen de door BERNINA ter beschikking gestelde stemkaarten tellen mee. Per persoon en filiaal kan een stem/kaart worden ingediend. Bij tekenen van misbruik hebben de medewerkers van de BERNINA dealers het recht de afgifte van de stemkaart te weigeren. De stemming bij de dealers vindt plaats van 8 tot 20 juni 2015. De winnaars worden op 27 juni 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht door de BERNINA dealer.

b. Online stemming

De (naaiende) deelnemers maken op challenge.bernina.com een profiel voor hun project aan. Bezoekers van de website kunnen de badcapes daar bekijken en vanaf 29 juni 2015 hun stem uitbrengen. De stemmende personen worden geïdentificeerd aan de hand van het e-mailadres dat ze bij hun inschrijving hebben vermeld. Na de registratie kunnen alle ingeschreven kiezers vijf stemmen uitbrengen. De winnaars op de plaatsen 1 – 3 ontvangen respectievelijk een BERNINA 560, 350 PE en 330. De winnaars op de plaatsen 4 – 15 ontvangen een waardebon voor de Snaply online-naaiboetiek. De online voting wordt gehouden van 29 juni tot 19 juli 2015. De winnaars worden op 22 juli 2015 schriftelijk geïnformeerd.


Algemeen

Om de uitreiking van de prijzen te kunnen garanderen, moeten de winnaars hun naam en adres correct vermelden. Bovendien verklaren ze zich ermee akkoord dat hun gegevens in het kader van de uitreiking van hun prijs worden doorgegeven aan de betreffende partner van de wedstrijd (de BERNINA dealer of de samenwerkende partners als Snaply). Gebeurt dit niet, dan kan de winnaar niet worden geïnformeerd en wordt er onmiddellijk een nieuwe winnaar aangewezen.

Door hun deelname aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich ermee akkoord dat hun gegevens voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt. BERNINA heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde te onderbreken, te beëindigen, of het verloop en de regels ervan aan te passen. De uitslag is definitief en kan niet juridisch worden aangevochten. Medewerkers van BERNINA International AG, de dealers, de samenwerkende partners en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Ondersteund door
DaWanda
Stoffenspektakel